# 5. kyu

# Inlärningsmål

 • Vid teknikutförandet fästs uppmärksamhet på kroppens avslappning
 • Användning av tegatana (handkanten) i shomen- och yokomenslag och mottagande av slagen
 • Ikkyo-undo (observera hur knän och höften används, hur armarna förs framåt och nedåt)
 • Shikko (knägående och stöd på främre fötterna) framåt och bakåt
 • Teknikerna genomförs utan upprepning genom nya försök, samt inledande uppfattning om avstånd

# Tekniker

Namn Beskrivning
Ikkyo tachiwaza
shomen uchi (slag med handens kant mot ansikte)
katatedori
Shihonage tachiwaza
katatedori
Iriminage tachiwaza
shomen uchi
Kokyoho suwariwaza
ryotedori

Katatedori = gyaku hanmi

# Rekommenderade tilläggstekniker

 • Röra sig i shikko (mae, ushiro, tenkan-typiska övningar)
 • shomen och yokomenuchi-slag
 • olika mottags- och rörelseträningar
 • göra mae-ukemi över hinder
 • lära sig slagukemi genom att stanna i mattan
 • nikkyo handledslås.