# Graderingskrav vuxna

# Kyu-graderingskrav

Aikidoförbundets nuvarande graderingskrav för kyu-grader trädde ikraft 12.1.2019. Kraven har specificerats 8.9.2019. Ladda kraven pdf-form.

Kyu-graderna är tänkta för de aikidoutövare som fyllt 13 år.

Aikidoförbundet tar ut avgiften för graderingar årligen. För att delta i en gradering ska deltagaren fylla i en anmälningsblankett och inom utsatt tid ge den till den som håller graderingen. Alla med kyu-grad ska ha ett aikidopass med vid graderingstillfället. För godkända kyu-grader ges Aikidoförbundets diplom.

Föreningarna registrerar kyu-graderna i Sportregistret. Föreningarna faktureras på basen av registrerade bältesgrader i registret.

Kännetecken för bältesgraderna 6. - 4.kyu är ett vitt bälte. De som genomfört 3. - 1.kyu får använda brunt bälte och hakama.

# Kyu-gradernas nivå

Namngivna tekniker som begärs utförs alltid som grundteknik (kihonwaza) stående på plats. Grundteknikerna utförs som kataform. Fria tekniker (jiyuwaza) får göras som tillämpade (oyowaza) och variation av grundteknik (henkawaza). Fria tekniker (jiyuwaza) görs i rörelse och inga lås görs.

# Föreningsspecifika tillägg

Verksamma föreningsintruktörer/graderingsdomare/andra instruktörer i föreningarna kan göra föreningsspecifika tillägg i graderingskraven. Tilläggen ska göras skriftligt och skickas till Utbildningsutskottet för kännedom.

# Dan-graderingskrav

Dan-graderingskraven är uppdaterade år 2021. De förnyade dan-graderingskraven är i bruk från och med 1.9.2021.

# Dan-gradernas instruktioner

  • Förbindelse till Aikidoförbundets värderingar, regler och riktlinjer är en väsentlig del av framstegen inom aikido
  • Kumulativ kunskap om tidigare bältesgrader krävs
  • Teknikerna för bältesgraderna är alla omnämnda tekniker och rekommenderade tekniker samt inlärningsmål i kyu-graderingsmatrisen
  • Mera info om instruktionerna för dan-gradernas utförande finns på Finlands Aikidoförbunds sidor (opens new window).
    1. dan: åldersgräns är 15 år
    1. och 6. dan som de gamla kraven
  • Den som rekommenderar har ansvar för att kandidatens inlärningsmål har uppnåtts

# Tidsgränser

Nivå Tid
6. kyu 20 träningsdagar från att man börjat träna
5. kyu 30 träningsdagar
4. kyu 40 träningsdagar
3. kyu 50 träningsdagar
2. kyu 50 träningsdagar
1. kyu 60 träningsdagar
1. dan 100 träningsdagar, 1 år efter genomförd 1. kyu
2. dan 200 träningsdagar, 1 år efter genomförd 1. dan
3. dan 300 träningsdagar, 2 år efter genomförd 2. dan
4. dan 400 träningsdagar, 3 år efter genomförd 3. dan