# 6. Kyu

# Inlärningsmål

 • Rak position
 • Eleven känner till migi-(höger) och hidari-(vänster) hanmi (grundposition i aikido, stå något snett)
 • taisabaki (förflyttning), tenkan (sväng), irmitenkan (steg-sväng)
 • kan utföra mae- (framåt) och ushiro (bakåt) ukemi (kontrollerat fall) från knästående och stående (suwari- och tachiwaza) (migi/hidari)
 • Gungande ushiro-ukemi (migi/hidari)
 • Roterande ushiro ukemi (vänster och höger)
 • Känna till skillnaden mellan omote (framför) och ura (bakom)
 • Allmänt dojouppträdande och graderingsetikett är kända
 • När tekniker utförs kan eleven visa tekniken utan formellt genomförande (kata)

# Tekniker

Namn Beskrivning
Ikkyo
(1.tekniken)
tachiwaza (tekniker stående)
aihanmi katatedori (grepp i handled) omote (framför), ura (bakom)
Shihonage
(kast i fyra riktningar)
tachiwaza
aihanmi katatedori omote, ura
Iriminage
(ingångskast)
tachiwaza
aihanmi katatedori
Kokyoho
(kokyu-voiman heitto)
suwariwaza (tekniker knästående)
ryotedori (grepp i båda handlederna)

# Rekommenderade tilläggstekniker

 • Grundställningar (kamae)
 • svängar tachi- och suwariwaza (taisabaki)
 • ikkyo-undo (ikkyoövning)
 • tainotenkan-ho (tenkan med en partner)
 • shomen uchi (handkant slag mot ansiktet) och yokomen uchi (handkant slag mot huvudets sida) slag
 • sträva efter att ha balans genom att använda hanmi