# Junior kyu-graderingskrav

# Inledning

Juniorernas kyu-grader är ämnat för aikidoutövare under 13 år. (13-15 åringar kan gradera junior kyu-grader, ifall föreningen så bestämmer). Juniorernas kyu-grad ska registreras i föreningarna. Till det här kan man använda Suomisport.

Som kännetecken för genomförda bältesgrader används färgade band som fästs på båda ändorna av bältet. För hel kyu-grad beviljas Aikidoförbundets diplom.

Efter utförd hel kyu-grad är det möjligt för en junior som fyllt 11 år att genomföra motsvarande kyu-grad som en vuxen och bli registrerad i förbundet. En förutsättning för att genomföra bältesgraden är att mottagaren av graden bedöms tillräckligt menalt och fysiskt mogen av tränaren. Dessutom förutsätts köp av aikidopass för vuxna och att av förbundet bestämd graderingsavgift är betald för att bältesgraden ska kunna registreras i förbundet. Vid utförande av vuxen bältes grad beöms teknikerna enligt samma krav som vuxennivå och den som graderar ska ha Aikidoförbundets bekräftelse på att få utföra bältesgraden.

Juniorernas nya graderingskrav togs ibruk 1.1.2020. År 2020 var ett övergångsår då alla föreningar kunde själv välja att använda gamla eller nya kraven i samband med juniorernas bältesgraderingar.

Ladda kraven pdf-muodossa.

# Tidsgränser

Nivå Tid
I gult band 10 träningsdagar från start
II gula band 10 träningsdagar efter genomfört I gult band
8. kyu, III gula band 10 träningsdagar efter genomfört II gula bandet
I orange band 15 träningsdagar efter genomfört 8.kyu
7. kyu, II orangea band 15 träningsdagar efter genomfört I orange band
I grönt band 15 träningsdagar efter genomfört 7.kyu
6. kyu , II gröna band 15 träningsdagar efter genomfört I grönt band
I blått band 20 träningsdagar efter genomfört 6.kyu
5. kyu, II blåa band 20 träningsdagar efter genomfört I blåa bandet
I brunt band 20 träningsdagar efter genomfört 5.kyu
4. kyu, II bruna band 20 träningsdagar efter genomfört I bruna bandet