# 3. dan

# Inlärningsmål

  • Nivån på teknikerna är exemplariska (i utförandet syns rätt timing, avstånd, mottagande, balansbrytning och sambandet mellan dem, samt metodiskt utförande av tekniker samt god egen position, användning av centrumlinjen, rörelsen startar från benen och höften, rörelsen är kontrollerad).
  • Kandidaten kan anpassa tekniken enligt ukens attack och förändringar i rörelsen.
  • Kandidaten kan utföra tekniker mot attacker med vapen så, att de har kontakt med hens obeväpnade tekniker. Förståelse av förändring i avstånd i förhållande till obeväpnad teknik och betydelsen av vapnets natur återspeglas i utförandet.
  • Kandidaten kan försvara sig mot flera samtidiga anfallare, så att situationen, timing och avstånd i situationen behärskas, samt kan rytmisera mottagandet av attacken och egen positionering i förhållande till anfallarna.
  • Kandidaten kan mottekniker och börjar gestalta skillnaden och sambandet i grundtekniker, tillämpade tekniker och mottekniker.
  • Betydelsen av jiyuwaza ökar vid bedömning av bältesgrad. Jiyuwaza är flexibel, dynamisk, flytande, koncentrerad och oplanerad i förväg.

# Tekniker

Namn Beskrivning
taibukiwaza jodori 5 st
tachidori 5 st
waza som 2.dan
kaeshiwaza sankyo 2 olika
shihonage 2 olika
kotegaeshi 2 olika
taninzudori sannindori
minst 2 från stillastående
yonindori
i rörelse