# 2. dan

# Inlärningsmål

  • Utförandet av teknikerna är metodiska och tydliga. Kandidatens position är god, användning av kraft är reglerbar, balansbrytning, teknik, lås, byte av grepp och slutlås är tydliga och teknikerna görs via egen centrumlinje. Koncentrationen i utförandet bibehålls under hela provet. Förståelse av sambandet mellan timing, avstånd och balansbrytning syns i utförandet. Skillnaden mellan grundteknik och tillämpad teknik börjar synas i utförandet.
  • Behärskar grunderna i mottekniker (kaeshiwaza)
  • Lyckas försvara sig mot flera anfallare i taninzudori, kandidaten börjar behärska användning av utrymmet, avståndet och timingen mot flera anfallare och kan rytmisera mottagandet av attackerna.
  • Kandidaten behärskar grunderna i tantodori.
  • Jämfört med 1. dan behärskar och kontrollerar nage (tori) situationen.

# Tekniker

Namn Beskrivning
taibukiwaza tantodori
5 st från slag
2 st stillastånde framifrån
2 st stillastående bakifrån
waza som 1.dan
kaeshiwaza ikkyo 2 olika
nikyo 2 olika
iriminage 2 olika
taninzudori sannindori
minst 2 grepp från stillastående, annars fritt från rörelse, attacker från olika grepp och slag.