# Guide

Välkommen till aikidons graderingsguide!

Den här guiden är sammanställd utgående från publicerat mateterial av Finlands aikidoförbunds junior-, utbildnings- och tekniska utskott. Som tillägg till materialet i guiden finns youtube sensei -länkar till videon på Youtube, varifrån man kan hämta inspiration till träning av tekniker.

TIP

Vuxna

# Gradering i aikido

Till aikido hör ett grundläggande graderingssystem. Avsikten med graderingssystemet är att erbjuda utövare riktlinjer, som möjliggör delmål på aikidons långa stig.

Finlands Aikidoförbunds nuvarande kyu-krav för vuxna trädde ikraft år 2019.

Aikidoförbundets gamla kyu-krav för vuxna trädde ikraft 1 januari 2007 och är i användning i kyu-graderingarna under tiden övergångsperioden pågår.

I dan-graderingar används fortfarande gamla krav från 2017 tills de nya dan-kraven har gjorts upp och publicerats.

Endast medlemmar i Finlands Aikidoförbunds medlemsföreningar kan delta i bältesprov. De som inte kommer från Finland måste ha skriftlig tillåtelse från eget förbund eller egna landets huvudinstruktör. På motsvarande sätt måste en finländsk medlem i förbundet ha skriftligt tillstånd av Finlands Aikidoförbund rf, för att få delta i ett bältesprov utomlands.

Bekanta dig med materialet på Finlands aikidoförbunds www-sidor: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi (opens new window).