# 3. kyu

# Inlärningsmål

 • Göra rörelse och positionering i teknikerna knästående och stående
 • Tydliga grepp i låsteknikerna
 • Timing syns, förstår betydelsen av avstånd och balansbrytning i teknikerna
 • Uförande av slagukemi rekommenderas från höfthöjd, inlärning av skillnaden mellan grundteknik (kihonwaza) och tillämpad teknik (oyowaza) inleds
 • Konsekvent och smidigt mottag av slag och teknik, exemplarikst dojouppträdande
 • Klarar sig som uke i låstekniker och förstår ukens roll i kasttekniker.

# Tekniker

Namn Beskrivning
Ikkyo tachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
Nikyo tachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
Sankyo tachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
Yonkyo tachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
Shihonage tachiwaza
ryotedori
yokomen uchi
Iriminage tachiwaza
shomen uchi
tsuki
Kotegaeshi tachiwaza
shomen uchi
tsuki
Tenchinage tachiwaza
ryotedori
Jiyuwaza tachiwaza
katatedori
Kokyuho suwariwaza
ryotedori

Katatedori = gyaku hanmi
Tsuki = chudan och jodan

# Rekommenderade tilläggstekniker

 • Shikko rörelser
 • Kakarigeiko kokyunage typiska övningar
 • Introducera koshinage
 • Uchikaitennage
 • Sotokaitenosae
 • Ryotedori kokyunage olika variationsövningar
 • Shomen uchi uchikaiten sankyo
 • Sotokaitennage
 • Suwariwaza iriminage
 • Introducera hanmi-handachiwaza
 • Träna mera krävande höga ukemi (koshinage, shihonage -ukemit)