# 1. dan

# Inlärningsmål

  • Kandidaten kan utföra vapenfria grundtekniker från olika attackformer.
  • Utförandet av teknikerna är metodiska och tydliga. Kandidatens position är god, kraft används endast i nödvändig mängd och teknikerna är flytande och avslappnade. Teknik, lås, byte av grepp och avslutande lås är tydliga och kontrollerade. Koncentrationen i utförandet bibehålls under hela provet.
  • Avståndet, användning av centrumlinjen och timing är tydliga.
  • Kandidaten behärskar grunderna i jowaza.

# Tekniker

Namn Beskrivning
taibukiwaza jowaza jiyuwaza
waza suwariwaza
hanmihandachiwaza
tachiwaza
ushirowaza
alla tekniker från olika attackformer utan vapen
taninzudori futaridori
minst 2 grepp från stillastående, annars fritt från rörelse, attacker från olika grepp och slag.