# Aikuisten vyökoevaatimukset

# Kyu-vyökoevaatimukset

Aikidoliiton nykyiset kyu-arvojen vyökoevaatimukset ovat astuneet voimaan 12.1.2019. Vaatimuksia on täsmennetty 8.9.2019. Lataa vaatimukset pdf-muodossa.

Kyu-arvot on tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille aikidoharjoittelijoille.

Aikidoliitto vahvistaa perittävän vyökoemaksun vuosittain. Osallistuttaessa graduointiin tulee osallistujan täyttää ilmoittautumislomake graduoinnin pitäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Kaikilla kyu-arvoilla tulee olla aikidopassi osallistuttaessa vyökokeeseen. Myönnetyistä kyu-arvoista annetaan Aikidoliiton diplomi.

Seurat rekisteröivät kyu-arvot Sporttirekisteriin. Seuroja laskutetaan rekisteriin rekisteröityjen vyöarvojen perusteella.

Vyöarvoilla 6. – 4. kyu tunnusmerkkinä on valkoinen vyö. 3. – 1.kyun suorittaneet saavat käyttää ruskeaa vyötä ja hakamaa.

# Kyu-arvojen tasot

Nimeltä pyydettävät tekniikat suoritetaan aina perustekniikalla (kihonwaza) paikaltaan tehtynä. Perustekniikan suoritustapa on katamainen. Vapaatekniikoissa (jiyuwaza) saa tehdä sovellutuksia (oyowaza) ja perustekniikan variaatioita (henkawaza). Vapaatekniikat (jiyuwaza) tehdään liikkeestä eikä niissä tehdä loppulukkoja.

# Seurakohtaiset lisäykset

Seuroissa toimivat seuravalmentajat/graduointituomarit/muut ohjaajat voivat tehdä seurakohtaisia lisäyksiä graduointivaatimuksiin. Lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja ne on lähetettävä Koulutusvaliokunnalle tiedoksi.

# Dan-vyökoevaatimukset

Dan-graduointivaatimuksia on päivitetty vuonna 2021. Uudistuneet dan-graduointivaatimukset ovat käytössä 1.9.2021 alkaen.

# Dan-arvojen suoritusohjeet

  • Sitoutuminen Aikidoliiton arvoihin, sääntöihin ja ohjeisiin on olennainen osa aikidossa edistymistä
  • Aiempien vyöarvojen kumulatiivinen osaaminen edellytetään
  • Vyökoetekniikat tarkoittavat kaikkia kyu-graduointimatriisissa mainittuja tekniikoita ja suositeltavia lisäharjoitteita sekä oppimistavoitteita
  • Lisätietoja dan-arvojen suoritusohjeista (opens new window) löytyy Suomen Aikidoliiton sivuilta.
    1. danissa ikäraja on 15 vuotta
    1. ja 6. dan kuten vanhoissa vaatimuksissa
  • Kokelaan oppimistavoitteiden täyttyminen on suosittelijan vastuulla

# Aikarajat

Taso Aika
6. kyu 20 harjoituspäivää
5. kyu 30 harjoituspäivää
4. kyu 40 harjoituspäivää
3. kyu 50 harjoituspäivää
2. kyu 50 harjoituspäivää
1. kyu 60 harjoituspäivää
1. dan 100 harjoituspäivää, 1 vuosi 1. kyun suorittamisesta
2. dan 200 harjoituspäivää, 1 vuosi 1. danin suorittamisesta
3. dan 300 harjoituspäivää, 2 vuotta 2. danin suorittamisesta
4. dan 400 harjoituspäivää, 3 vuotta 3. danin suorittamisesta