# 4. kyu

# Oppimistavoitteet

 • Sisäänmenot ulkopuolelle (shomen uchi) ja sisäpuolelle (yokomen uchi) vastaanotto ja sijoittuminen
 • Lukkotekniikoiden muoto selkeä ja lukkojen eroavaisuudet tunnistetaan
 • Tilan hallinta lyhyeltä etäisyydeltä (katadori)
 • Yhtenäinen tekniikoiden suoritus, etäisyys alkavat näkymään suorituksissa (nopeutta ei tarvitse lisätä), ukemin suoritus mattoon jääden, yokomen ja shomen uchin selkeä suoritustapa, katadori otteen horjutukset
 • Omoten ja uran ero ymmärrettävä ja pystyttävä näyttämään tekniikoissa.

# Tekniikat

Nimi Kuvaus
Ikkyo tachiwaza
shomen uchi
katadori
Nikyo tachiwaza
shomen uchi
katadori
Shihonage tachiwaza
yokomen uchi
Iriminage tachiwaza
shomen uchi
Kokyuho suwariwaza
ryotedori

# Lisäharjoitteet

 • Shikko liikkuminen
 • Kakarigeiko kokyunage tyyppinen harjoittelu
 • Shiho- ja hachi-undo
 • Suwariwaza shomen uchi ikkyo ja nikyo
 • Kotegaeshi eri otteista
 • Ryotedori tenchinage
 • Katatedori Kokyuho
 • Erilaisten tsukien esittely
 • Munedori vs. katadori
 • Erilaiset kohtaamisetäisyyden ja uken horjuttamisen harjoitteet