# 1. dan

# Oppimistavoitteet

  • Kokelas osaa suorittaa aseettomat perustekniikat eri hyökkäysmuodoista
  • Tekniikoiden suorittaminen on johdonmukaista ja selkeää. Kokelaan asento on hyvä, voimaa käytetään vain tarvittava määrä ja tekniikka on liikkuvaa ja rentoa. Tekniikka, lukot, otteenvaihdot ja loppulukot ovat selkeitä ja hallittuja. Suorituksessa keskittyminen säilyy koko kokeen ajan.
  • Etäisyyden ja keskilinjan käyttö ja ajoitus ovat selkeitä.
  • Kokelas hallitsee jowazan perusteet.

# Tekniikat

Nimi kuvaus
taibukiwaza jowaza jiywaza
waza suwariwaza
hanmihandachiwaza
tachiwaza
ushirowaza
kaikki aseettomat tekniikat eri hyökkäysmuodoista
taninzudori futaridori
vähintään 2 paikaltaan katate-ryotedori, muuten vapaasti liikkeestä, hyökkäykset erilaisista ote- ja lyöntimuodoista.