# 4. dan

# Oppimistavoitteet

  • Tekniikka on tasoltaan esimerkillistä (tekniikassa näkyy oikea ajoitus, etäisyys,vastaanotto, horjutus ja niiden yhteys, tekniikan suoritus on johdonmukaista ja siinä näkyy hyvä oma asento, voimantuotto jaloista ja lantiosta, omalla keskilinjalla toimiminen, rentous, rytmitys ja keskittyminen)
  • Kokelas pystyy soveltamaan ja mukauttamaan tekniikkansa uken liikkeeseen
  • Kokelas osaa tehdä tekniikoita aseellisia hyökkäyksiä vastaan niin, että niillä on selvä yhteys hänen aseettomaan tekniikkaansa ja etäisyyden ja aseen luonteen huomioiminen näkyy suorituksesta.
  • Kokelas osaa puolustautua useita yhtäaikaisia hyökkääjiä vastaan, niin että hallitsee tilan, etäisyyden ja ajoituksen käyttöä ja pystyy rytmittämään hyökkäysten vastaanottoa, ja omaa sijoittumistaan suhteessa hyökkääjiin, tilanteen pitää olla virtaava
  • Kokelas osaa tehdä vastatekniikoita ja ymmärtää perustekniikan, soveltavan tekniikan, vapaan tekniikan ja vastatekniikan väliset erot ja yhtäläisyydet
  • Erityistä huomiota kiinnitetään jiyuwazan suorittamiseen. Jiyuwaza on liikkuvaa, dynaamista, virtaavaa ja ennalta suunnittelematonta. Keskittyminen säilyy koko suorituksen ajan katkeamattomana.

# Tekniikat

  • kuten 3. dan