# 3. dan

# Oppimistavoitteet

  • Tekniikka on tasoltaan esimerkillistä (suorituksessa näkyy oikea ajoitus, etäisyys, vastaanotto, horjutus ja niiden yhteys, sekä johdonmukainen tekniikoiden suoritus sekä hyvä oma asento, keskilinjan käyttö, liike lähtee jaloista ja lantiosta, liikkuminen on hallittua).
  • Kokelas pystyy mukauttamaan tekniikan uken hyökkäykseen ja liikkeen muutoksiin
  • Kokelas osaa tehdä tekniikoita aseella suoritettavia hyökkäyksiä vastaan niin, että niillä on yhteys hänen aseettomaan tekniikkaansa. Ymmärrys etäisyyden muutoksesta suhteessa aseettomaan tekniikkaan ja aseen luonteen merkityksestä näkyy suorituksessa.
  • Kokelas osaa puolustautua useita yhtäaikaisia hyökkääjiä vastaan, niin että hallitsee tilan, ajoituksen ja etäisyyden tilanteessa ja pystyy rytmittämään hyökkäysten vastaanottoa ja omaa sijoittumistaan suhteessa hyökkääjiin.
  • Kokelas osaa vastatekniikoita ja alkaa hahmottaa perustekniikan ja soveltavan tekniikan sekä vastatekniikan väliset erot ja yhtäläisyydet.
  • Jiyuwazan merkitys kasvaa vyökoetta arvioitaessa. Jiyuwaza on liikkuvaa, dynaamista, virtaavaa, keskittynyttä ja ennalta suunnittelematonta.

# Tekniikat

Nimi kuvaus
taibukiwaza jodori 5 kpl
tachidori 5 kpl
waza kuten 2.dan
kaeshiwaza sankyo 2 erilaista
shihonage 2 erilaista
kotegaeshi 2 erilaista
taninzudori sannindori
paikaltaan vähintään 2 tekniikkaa
yonindori liikkeestä