# Graderingstillfället

I graderingsprovet kan endast medlem vars förening är medlem i Finlands Aikidoförbund delta. En som kommer från något annat land än Finland måste ha skriftligt lov från eget förbund eller sitt lands huvudinstruktör för att få delta i gradering. På motsvarande sätt måste Finlands Aikidoförbund ge lov åt en finländare ifall han/hon vill delta i gradering utomlands

Bältesprov, eller gradering, är ett mycket formellt tillfälle och en etikett hör till som måste följas. Som övervakare på graderingen fungerar en av Finlands Aikidoförbund godkänd graderingsdomare. Anmälan till provet sker med Aikidoförbundets blankett inom utsatt datum. Graderingsavgiften betalas till övervakaren innan graderingen börjar. Vid första graderingen köper man aikidopasset. I det samlas datum för graderingar, läger och utbildningar. Fråga om ordnandet av pass av din egen förening.

Uppvärmningen gör man själv innan själva graderingen börjar. Blir du sen flyttas graderingen till nästa tillfälle. Tillfället är väldigt formellt så under provet får man inte diskutera och seiza är enda tillåtna sättet att sitta (man får ändra till skräddarställning ifall benen domnar).

Obs! Både de som deltar i graderingen och publiken måste försäkra sig om att mobiltelefonerna är avstängda under graderingen.

# Uke

Den som ska gradera väljer själv uke. När man väljer uke bör man beakta att uken inte får vara egen instruktör, egna föreningens huvudinstruktör eller ha högre bältesgrad än det man själv graderar.

# Dojo reiho (Dojoetikett)

Tillfället börjar med inledande bugningar. De som ska utföra gradering sitter mittemot shomen och övervakaren framför dem. Ifall den som graderar har uke som inte deltar i graderingen sitter de vid sidoväggen.

dojo_reiho_1

dojo_reiho_2

Om det finns flera par ska de placera sig på tatami så att övervakaren utan hinder kan se området de utför teknikerna på. Alla utför shomen rei på samma gång och bugar sedan mot sitt par.

dojo_reiho_3

När provet är genomfört återgår man till samma utgångsläge som i början, bugar först mot sitt par och sedan på samma gång shomen rei. När alla är klara återgår övervakaren till platsen framför shomen och utför avslutande bugning gemensamt. I slutet av provet meddelar övervakaren godkända bältesgrader. Oberoende av antalet som graderat kursen ger övervakaren i allmänhet också personlig feed-back.

dojo_reiho_4

I bältesgrader där man behöver hjälpmedel (jo, bokken, tanto) tas de med i bugningarna och placeras på höger sida. Den som graderar sitter alltid på vänster sida sett från shomen.

# Åskådare

Åskådare som vill följa med under graderingstillfället måste komma i god tid innan graderingen börjar. Under graderingen måste åskådarna sitta tysta på samma ställe. Man får inte avlägsna sig mitt under graderingen. Det är förbjudet att fotografera under tiden graderingen pågår. Mobiltelefonerna måste vara avstängda under hela graderingstilffället.

# Undantag

Undantag från reglerna kan göras med övervakarens tillåtelse, ifall speciella orsaker så kräver.

# Tilläggsuppgifter